Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGƯ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Vũ Huy Bổ - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Số điện thoại: 02373.832.003

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa